Tag: vươn

Thở dài, vươn vai … và bước tiếp!

Viết trong một chiều Hà Nội buồn….Trời bàng bạc, lãng đãng như sương… Cái cảm giác lành lạnh thấm vào da thịt. Một chiều buồn…Giật...

BÀI VIẾT HAY