Tag: vừa

Mảnh ghép vừa vặn nhất

Ra khỏi quán, tôi nắm tay người đi trong thành phố của mình, rẽ qua những góc cũ quen thuộc, một lần nữa tạ...

Tìm mảnh ghép vừa vặn hơn

Chiếc áo đã từng rất đẹp, rất hợp, dù cũ nhưng mang ra vẫn thấy đẹp nhưng không hợp và vừa vặn nữa. Con...

BÀI VIẾT HAY