Tag: thuyết

Tin ở truyền thuyết tuyết kim cương

Có một truyền thuyết nói rằng, đôi nam nữ nào cùng nhau ngắm những bông tuyết kim cương rơi xuống, sẽ được tâm đầu...

BÀI VIẾT HAY