Tag: suy

Tuổi 30 để suy tư, trầm lặng hơn…

Cô vẫn ngồi đó, góc phố khi lên đèn, chiều tan sở không vội vã, chen lấn giữa dòng đời xuôi ngược. Tuổi 30...

BÀI VIẾT HAY