Tag: sét

Tình yêu sét đánh

Những người như anh, như cô ấy...sống chỉ với một chữ yêu.Còn những người như em, sống bằng một chữ tình. Với em, yêu...

BÀI VIẾT HAY