Tag: phận

Bởi vì mình còn nợ nhau một duyên phận

Hãy bắt đầu với người nào đó hoàn toàn xa lạ, đừng bắt tim anh phải chịu thêm nữa những vết thương. Những yêu...

BÀI VIẾT HAY