Tag: mến

Khi ký ức chuyển dần thành thương mến

Bước thật chậm trên những con đường Sài Gòn, ký ức dần chuyển thành thương mến. Tôi và anh tuy không còn liên lạc...

BÀI VIẾT HAY