Tag: lưng

Em vẫn ở đây, sau lưng anh này

Em không biết rằng mình cứ cố chấp chờ đợi anh là đúng hay sai, em cũng không biết rằng anh có quay trở...

Lưng chừng người thương

Nếu là người tình, tình hết thì sẽ hết, nhưng người thương sẽ thương nhau hoài suốt đời. Người yêu là hai đường thẳng...

BÀI VIẾT HAY