Tag: lúc

Lúc còn trẻ, có nên yêu hay không?…

Không yêu chẳng sao cả, không tốn, không đau khổ, không hạnh phúc, không và không. Vậy là cuộc đời bạn sẽ là một...

Không đúng lúc, chẳng đúng người

Gặp nhau là duyên, ở bên nhau cả đời là nợ. Em và anh, chúng ta xuất hiện rồi biến mất rồi lại xuất...

BÀI VIẾT HAY