Tag: khóc

Em đâu có khóc vì anh

"Em đừng khóc nữa, hãy tìm một người tốt để yêu, đừng đợi anh". Tôi lại khóc nhiều hơn, tôi thấy mình thật đáng...

BÀI VIẾT HAY