Tag: dưới

Cất quá khứ dưới tầng hầm trái tim

Tình yêu nó bắt người ta đắm chìm, mất đi tất cả sự tự vệ, cái vỏ bọc vốn có để tin, rồi một...

BÀI VIẾT HAY