Tag: đêm

Chông chênh đêm mưa

Đêm nay, mưa vẫn rơi ngoài phố, gói ghém lại những giấc mơ thời nông nổi, cô bước tiếp những ngày mưa không anh....

Đêm … Tôi đi bán phép màu …

Đêm lại về…. Ngoài kia phố lên những ngọn đèn hắt hiu, lập lờ…có tiếng chuông nhà Thờ vang vọng lại trong tâm thức tôi…báo...

Đêm

Lời tựa: “Mình viết câu chuyện này đã khá lâu. Đây không phải là một câu chuyện có cốt chuyện rõ ràng mà chỉ...

BÀI VIẾT HAY