Tag: đại

Em không vội vàng nắm đại một bàn tay

Có lẽ con người ta sợ cô đơn quá nên trốn chạy nó, trốn chạy nên cố gắng tạt vào một cuộc tình, để...

Thở dài, vươn vai … và bước tiếp!

Viết trong một chiều Hà Nội buồn….Trời bàng bạc, lãng đãng như sương… Cái cảm giác lành lạnh thấm vào da thịt. Một chiều buồn…Giật...

BÀI VIẾT HAY