Tag: cốt

Ai cũng chỉ có một mối tình khắc cốt ghi tâm

Nếu có kiếp sau em ước gì tình yêu này sẽ được trọn vẹn, hoặc ít nhất hãy yêu nhau thật đúng nghĩa của...

BÀI VIẾT HAY