Tag: chịu

Gửi anh – người chưa chịu bước vào cuộc đời em

Tất cả hạnh phúc đó, vui vẻ đó, may mắn đó em sẽ dự trữ thật nhiều để cầm cự cho đến ngày…anh chịu...

Bạn trai mãi chẳng chịu cưới

Lần thứ 3 tôi hỏi anh về dự định tương lai, anh bảo vẫn chưa muốn cưới và tôi đòi chia tay. Anh nói...

BÀI VIẾT HAY