Tag: chia

Thói quen sau chia tay

Khi yêu, ta chấp nhận sở thích, thói quen của người, kể cả những thứ ta từng ghét cũng trở nên đáng yêu lạ...

Biệt khúc

Mùa thu chết nơi tán rừng lá thấp Lời rêu đau trên mộ phiến đá sầu Thì thôi nhé, nay rừng xưa đã khép Khúc giao mùa...

Chia tay rồi làm bạn được không?

Chia tay làm bạn, phải chăng chúng ta quay lại vì chúng ta vẫn cần nhau, vẫn tiếc nuối quá khứ, vẫn không nỡ...

BÀI VIẾT HAY