Tag: chênh

Chông chênh đêm mưa

Đêm nay, mưa vẫn rơi ngoài phố, gói ghém lại những giấc mơ thời nông nổi, cô bước tiếp những ngày mưa không anh....

Cho những chênh chao ngày nhớ

Những điều đã cũ cũng nên khép lại để tim an yên thôi khắc khoải, để em lại bước tiếp chặng đường phía trước...

BÀI VIẾT HAY