Tag: chắc

Chắc chắn sẽ có một người dành cho ta

Con gái dù có mạnh mẽ tới đâu cũng cần một bàn tay nắm cho đỡ lạnh, một bờ vai đủ rộng để dựa...

BÀI VIẾT HAY