Tag: buổi

Cafe sách cho một buổi chiều lộng gió …

Nó muốn quay lại cái buổi chiều ấy. Cả ngàn lần, cả ngàn lần như thế… 2 người. 2 ly cafe đen. 2 cuốn sách. Chỉ...

BÀI VIẾT HAY