Tag: blog việt

Em vẫn đợi anh

Em luôn trân trọng những tình cảm mình có được, và người khác dành cho mình, để em biết rằng mình xứng đáng được...

Đi trên nỗi đau

Đêm nay, những mảnh kí ức lại ngang nhiên cào xé tâm hồn bé nhỏ và trái tim đã từng rất cứng cỏi của...

Nhu Nhược

Một hôm tôi gọi cô Iulia Vasilievna - gia sư của bọn trẻ đến phòng làm việc. Đã đến hạn thanh toán tiền công...

Bởi vì em cần anh

Mỗi lúc cô đơn thèm lắm một cái ôm vỗ về, mỗi lúc vấp ngã cần lắm một câu nói “Anh ở đây, mọi...

BÀI VIẾT HAY