Tag: bại

Đổi màu thất bại

Câu danh ngôn kia của ai mà cứ như là viết cho riêng chị, để lúc chơi vơi chị lại vịn vào, dù rằng...

BÀI VIẾT HAY