‘Một chiều đi trên con đường này, hoa điệp vàng trải dưới chân tôi…’, lời bài hát ‘Con đường đến trường’ vẫn như vang đâu đó gợi nhắc, gợi nhớ thương về tuổi học trò mơ mộng đã từng qua trong đời.

Ảnh do độc giả Trần Ngọc Tùng chia sẻ.

 [Góc Nhiếp Ảnh] Mùa hoa điệp trải vàng lối đi
 [Góc Nhiếp Ảnh] Mùa hoa điệp trải vàng lối đi
 [Góc Nhiếp Ảnh] Mùa hoa điệp trải vàng lối đi
 [Góc Nhiếp Ảnh] Mùa hoa điệp trải vàng lối đi
 [Góc Nhiếp Ảnh] Mùa hoa điệp trải vàng lối đi
 [Góc Nhiếp Ảnh] Mùa hoa điệp trải vàng lối đi
 [Góc Nhiếp Ảnh] Mùa hoa điệp trải vàng lối đi
 [Góc Nhiếp Ảnh] Mùa hoa điệp trải vàng lối đi
 [Góc Nhiếp Ảnh] Mùa hoa điệp trải vàng lối đi
 [Góc Nhiếp Ảnh] Mùa hoa điệp trải vàng lối đi
 [Góc Nhiếp Ảnh] Mùa hoa điệp trải vàng lối đi